Din İşleri Yüksek Kurulu Mütaalaları
Çok Katlı Pazar Ağı
   

Din İşleri Yüksek Kurulu, 12/04/2012 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK’ün başkanlığında toplandı.

Çok Katlı Pazar Ağı olarak nitelenen, kendine özgü işleyiş, talep, yöntem ve yönlendirmeleri olan organizasyonlar konusu görüşüldü. Bazı uygulama farklılıkları olmakla birlikte genel mantık ve işleyişi itibariyle bir arada ele alınması mümkün olan söz konusu  organizasyonların değerlendirilmesi sonucunda:

  • Sisteme, üye olacak adaylara verilen ilk bilgilerle, onlara imzalatılan sözleşmeler arasında uyumsuzluklar bulunan,
  • Üye müşterilerin hak ettiği pozisyon, sistem provizyonu vb. adlar verilen meblağların hesaplanmasında ciddi belirsizlikler bulunan,
  • Sisteme üye olanlar tarafından, değişik isimlerle, başlangıçta verilen bedellerin, ileri bir tarihte katlanarak geri alınması şartı bulunan,
  • Üye olacak müşteri ve iş yerlerine yönelik, gerçekleşmesi zor kazançların vaat edilmesi dolayısıyla emekleri ve ümitleri istismara açık özellik taşıyan,
  • Emek verilmeksizin elde edilen yüksek gelirlerin, büyük oranda, üst tabakada bulunan az sayıda kişi tarafından paylaşılmasına imkan veren, buna bağlı olarak, sisteme sonradan katılanların kazançlarını riske maruz bırakma ihtimali olan,
  • Sistemden çıkmak isteyen üyelerine yeniden harcama çekleri alma şartı getiren,
  • Üye işyerlerine, faizli mevduat hesabı açtırma şartı koşan,
  • Mal pazarlama esasına dayanmakla birlikte, üyelerini piyasa fiyatı üstünde alıma zorlayan, yeni üye müşterilerin yatıracakları nakit para havuzundan pay alma esasına dayanan,
  • Mal pazarlama esasına dayanmayıp sadece yeni üyeler kaydetmek suretiyle kazanç elde eden,                                                                                                                       Ve sonuç olarak: kazancı meşru mal, hizmet, üretim ve emeğe dayanmayan sistem ve işlemlerin, dini açıdan caiz olmayacağı mütalaa edilmiştir. 

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular