Resim yapmak, fotoğraf tabetmek ve bunları alıp satmak caiz midir?

Tevhid inancına dayanan İslâm dini, şirk ve putperestliğe götürebilecek her türlü yolu kapatmıştır (Buhari, Libas, 88-97; Müslim, Libas, 83-87; Ebu Davud, Libas, 47). Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Melekler, içerisinde köpek ve suret bulunan eve girmezler” (Buhari, Libas, 88; Ebu Davud, Libas, 47) hadisini de dikkate alan İslam âlimleri, tapınma ve tazim ihtimaline binaen canlı varlıklara ait resimlere karşı olumsuz görüş belirtmişlerdir (Kasani, Bedaiu’s-sanai, V, 126-127).
Bu nedenle tapınma ve ta’zim gibi bir amaç olmaması, müstehcenlik içermemesi ve genel ahlak kurallarına aykırı olmaması kaydıyla canlı varlıklara ait resim yapmak, fotoğraf tabetmek ve bunları alıp satmakta bir sakınca yoktur.

  En Son İncelediklerim
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular