Hekimlerin teşhis veya tedavide sorumluluklarının sınırı nedir? Ortaya çıkacak bir komplikasyondan dolayı hekimin tazminat yükümlülüğü var mıdır?

Hekimin, devlet veya hastayla aralarındaki hukuki sözleşme gereği, hastaya karşı teşhis, tedavi, bilgilendirme, özen gösterme ve mahremiyete riayet gibi sorumlulukları bulunmakta, aynı zamanda bu sorumluluklarını yerine getirecek mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. İslam hukukçuları, mesleki yeterliliği bulunmayan kimsenin meslekten men edilebileceğini bildirmiş ve bu görüşü “Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyar olunur.” ilkesine dayandırmışlardır (Mecelle, md. 26; Ö. N. Bilmen, Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, I, 263).
Hekim, tedavi sürecinde tüm bilgi ve gayretini ortaya koymakla birlikte sonucun olumsuz gelişmesi durumunda herhangi bir tazminatla yükümlü tutulmazken, mesleki bilgi ve kurallara uymama, ihmal ve dikkatsizlik gibi nedenlerle meydana gelen hatalardan ise sorumlu olur. Bu durumda, bir kimsenin sakat kalmasına veya ölümüne yol açması halinde tazminat ödemesi gerekli görülmüştür (İbn Kayyim, age, IV, 127-128; Bilmen, age, III, 113). Öte yandan istemeden sebebiyet vermiş olsa da hekim, mesleki risk kapsamında değerlendirilen komplikasyonlardan sorumlu olmaz.

  En Son İncelediklerim
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular