Hekimlerin kazancıyla ilgili dinen belirlenmiş bir ölçü var mıdır? Hekimlerin hastalarından yüksek ücret istemeleri caiz midir?

Özel muayenehane açan ve herkese hizmet veren hekimlerin; hastalıkların teşhisi, hastaların muayene ve tedavisi için harcadıkları emek ve mesai karşılığında ücret almalarında dinî açıdan bir sakınca yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hastalandığında dönemindeki tedavi yöntemlerinden istifade ettiği ve tedavi ücreti ödediği bildirilmektedir (Buhârî, İcâre, 18, Tıb, 9; Müslim, Müsâkât, 66). Fıkıhta hekimlere ücret ödenmesi caiz görülmüştür (İbn Kudâme, el-Muğnî, V, 398; el-Mevsûatü’l-fıkhıyye, XII, 137-138). Bununla birlikte verilen hizmet ve emeğin normal karşılığının çok üzerinde aşırı bir ücret talebinde bulunmak da doğru değildir. Zira İslam’da “Zarar vermeme” önemli bir ilkedir (el-Muvatta’, Akdiye, 31; İbn Mâce, Ahkâm, 17). Hekimlik mesleğinin icrasına mukabil belirlenen ücretle ne hekim zarar etmeli ne hasta mağdur olmalıdır.
 

  En Son İncelediklerim
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular