/ Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Kübra Çetin “Çocuğun Manevi Açıdan Güçlendirilmesinde Ailenin Rolü” başlıklı bir tebliğ sundu.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Kübra Çetin “Çocuğun Manevi Açıdan Güçlendirilmesinde Ailenin Rolü” başlıklı bir tebliğ sundu.
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunun “Çocuklarda Dini Duygu ve Düşünce Gelişimi” başlıklı VII. Oturumunda 8 Kasım 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Çetin “Çocuğun Manevi Açıdan Güçlendirilmesinde Ailenin Rolü” başlıklı bir tebliğ sundu. Tebliğin özeti şöyle:
Bireyler, toplumsal hayata ilişkin çeşitli öğretileri, inançları, gelenekleri, alışkanlıkları ve kültürel faaliyetleri öncelikle ailede öğrenir ve böylece aile, yetişmekte olan nesiller için ilk eğitimin verildiği güvenli yuva haline gelir. Bu eğitim kapsamında gündelik hayata, dini, kültürel ve sosyo-ekonomik pratiklere ilişkin pek çok bilgi, ailede aktarılır. Aile bireylerinin, çocukların kişiliklerini geliştirmeye yönelik görev ve sorumlulukları, bu eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Kişiliğin temellerinin atıldığı aile çevresinde aktarılan bilgi, görgü ve tecrübeler, çocukların manevi ve psiko-sosyal gelişimlerinin temelini oluşturur. Çocuğun psiko-sosyal açıdan sağlıklı gelişimi bakımından aile, başka kurumlar tarafından yerine getirilmesi mümkün olmayan rollere ve işlevlere aracılık eder. Bununla birlikte, manevi değerlerin tüketim toplumunun yaygınlaştırdığı maddi değerlerin tahrip edici etkilerine maruz kalarak metalaştığı günümüz toplumlarında çocukların manevi açıdan güçlendirilmesi, ertelenemez ve aile dışına devredilemez bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketim toplumunun metalaştırıcı etkisiyle birlikte ailede maddi ve araçsal değerlerin manevi değerlere öncelenmesi, çocukların kişilik ve karakter gelişimi üzerinde tahripkâr işlevlere kaynaklık etmektedir. Ebeveynler arasında boşanmaların, psikolojik, psiko-somatik sorunların ve intihar olaylarının artması, bu durumu doğrular niteliktedir. Söz konusu sorunlar karşısında, özellikle ailede yalnızlaşan çocuğun manevi ve psiko-sosyal açıdan desteklenmesi gerekir. Ebeveynlerin ahlaki duyarlılığı yüksek tutum ve davranışları, çocukların ahlaki gelişimine önemli katkılarda bulunur. Tebliğde, çocuğun manevi bağışıklık kazanmasında ailenin rolü, ebeveynlerin tutum ve davranışları, psikolojik dayanıklılık ve manevi bağışıklık kavramlarından hareketle incelenmiştir. Bu kapsamda, Hz. Peygamber’in çocuklarla ilişkilerinin, yol gösterici rehberliğinin ve örnekliğinin günümüz aileleri tarafından nasıl modellenebileceğine ilişkin örnekler üzerinde durulmuştur.

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular