/ Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU "Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü" başlıklı Seminer verdi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU "Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü" başlıklı Seminer verdi.


Diyanet İşleri Başkanlığı ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda sahih dini bilgi ve ahlaki değerler çerçevesinde pozitif bilimin verilerinden de faydalanarak topluma rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, aile hayatının huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için, ailenin her bir üyesine hem bireysel olarak hem de üstlendikleri toplumsal roller hususunda desteklenerek eğitimlerle farkındalık kazandırılması önem arz etmektedir. Bu gayeye matuf olarak Kur’an ve Sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılında Eskişehir, Kütahya, Ordu ve Samsun illerinde ‘Baba Okulu’ Seminerleri gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan olumlu geri bildirimler alınmıştır. 
‘Baba Okulu’ Seminerlerinin yurt genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilden 250 vaize yönelik 17-20 Kasım 2020 tarihlerinde 4 gün süreli çevrimiçi ‘Baba Okulu Eğitici Eğitimi’ semineri yapılmıştır. 
 
Seminere Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU "Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü" başlıklı sunumuyla katılmıştır. Çapcıoğlu, çocukların sağlıklı gelişiminde babanın üstlendiği bakım, kontrol ve yakınlık rollerinin önemli olduğunu belirterek, konuyla ilgili Peygamberimizin hayatından ve güncel araştırmalardan dikkat çekici örnekler vermiştir. Seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular