/ Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonlarında Sabit Kilo Garantisi ve Kurban ile ilgili Bazı Hususlar
Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonlarında Sabit Kilo Garantisi ve Kurban ile ilgili Bazı Hususlar


Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber kurban, vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Kuruluşlardan Kurban Satın alımı ve bunun akabinde vekâlet vererek kurban kesimi ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu kararı web sitemizde mevcut olup halkımızın erişimine açıktır.

Kurban ibadetinin sahih bir şekilde yerine getirilmesi ve ticari kuruluşların yürüttüğü vekaletle kurban satışının et satın almaya dönüşmemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

     a. Bu tür organizasyonlardaki kurban satışında, kurban sahiplerine belli kiloda et miktarının verilmesi taahhüt edilmemelidir. Bunun yerine tahmini bir kilo aralığı verilerek, buna uygun bir hayvan belirlenip sahibi adına kesilmelidir.

     b. Bu tür organizasyonlarda Kurban kesilmeden önce kimin adına kesileceği belli olmalıdır. Kurbanlıkların kimin adına olduğu belirlenmeden topluca kesilmeleri caiz değildir. Ayrıca önceden belirlenen hissedarlar adına kesilen bir hayvana kesimden sonra başkası ortak edilmemelidir. Mesela altı kişi adına kesilen bir büyükbaş hayvana, kesimden sonra yedinci kişi dâhil edilemez.

     c. Bu tür organizasyonlarda, her bir kişi adına bir küçükbaş hayvan veya büyükbaş bir hayvanın en az yedide bir hissesi olacak şekilde kurban kesilmelidir. Buna göre, vekaleti alınan hisse adedi kadar kurban, sahipleri belli edilerek kesilmiş olmalıdır.

     d. Bu tür kurban organizasyonlarında satıcının, kurbanın eti, kellesi, deri veya sakakatatlarını veya bunların bir kısmını satarak kazanç elde etmeyi planlaması kurban ibadetini geçersiz kılar. Çünkü kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın tamamının ibadet niyetiyle kesilmiş olması gerekir.  Hayvanın deri ve sakatatı dahil bütün parçaları ya hisse sahiplerine ya da kendilerinin izniyle şahıslara veya hayır kurumlarına ulaştırılmalıdır. Bunların kurban kesim ücreti, organizasyon ücreti veya kârı olarak değerlendirilmesi veya bu amaçla satılması caiz değildir.

     e. Kişi adına kesilen kurbandan, Kurban hissesi satılırken esas alınan kilo aralığından daha az et çıkması durumunda kilo tamamlaması yapılacağı vadedilmemeli ve bu tamamlama yapılmamalıdır.

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular