Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları
Karar Yılı: 2022 - Karar No: 16
Konusu: Bir umreyi tamamlamadan ikinci bir umre için ihrama giren kişiye ne gerekir?
   

Din İşleri Yüksek Kurulu, 09.02.2022 tarihinde Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI başkanlığında toplandı. İbadetler Komisyonu tarafından hazırlanan “Hac İle İlgili Teklif Edilen Yeni Fetvalar” başlıklı 04.11.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Komisyon Kararı müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, “Bir umreyi tamamlamadan ikinci bir umre için ihrama giren kişiye ne gerekir?” sorusuna cevaben aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi:

“Hanefî mezhebine göre, başladığı bir umreyi tamamlamadan ikinci bir umre için ihrama giren kimse henüz ilk umresinin sa’yini yapmadan önce ikinci bir umre için ihrama girerse ikinci umresini iptal ederek öncelikle ilk umresinin sa’yini yapıp tıraş olarak ihramdan çıkar. Daha sonra ise iptal ettiği umreyi kaza eder. İkinci umreyi iptal ettiği için dem gerekir (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, 2/587).

İlk umresinin tavafını ve sa’yini yaptıktan sonra henüz tıraş olmadan önce ikinci bir umre için ihrama girerse; bu durumda ikinci umresini de tamamlaması gerekir. Ancak iki umreyi birleştirdiği için dem gerekir. İkinci umreyi tamamlamadan önce tıraş olmuşsa bu durumda biri ihram yasağını çiğnediği, diğeri de iki umreyi birleştirdiği için iki dem icap eder (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, 2/587).

Mâlikî, Şâfîi ve Hanbelîlere göre ise bu durumdaki kişinin iki ihramından sadece biri geçerli olur. Dolayısıyla bu kişi sadece bir umre yapar. Kendisine kaza ve fidye de gerekmez (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/269; Nevevî, el-Mecmû‘, 7/143; Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, 3/48).”


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular