Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları
Karar Yılı: 2022 - Karar No: 19
Konusu: Temettu haccı yapan kişi, umresini tamamlayıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girmeden nafile bir tavafın ardından haccın sa’yini yapabilir mi?
   

Din İşleri Yüksek Kurulu, 09.02.2022 tarihinde Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI başkanlığında toplandı. İbadetler Komisyonu tarafından hazırlanan “Hac İle İlgili Teklif Edilen Yeni Fetvalar” başlıklı 04.11.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Komisyon Kararı müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, “Temettu haccı yapan kişi, umresini tamamlayıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girmeden nafile bir tavafın ardından haccın sa’yini yapabilir mi?” sorusuna cevaben aşağıdaki metnin Kurul kararı olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi:

“Temettu haccı yapanlar mikatta sadece umreye niyet ettikleri için umrenin sa’yini tamamlayınca, tıraş olup ihramdan çıkarlar. Tekrar hac için ihrama girinceye kadar Mekke’de ihramsız kalırlar. Zilhicce ayının sekizinci (terviye) günü veya isterlerse daha önce hac için tekrar ihrama girerler.

Hac için ihrama girdikten sonra yapacakları nafile bir tavafı takiben isterlerse hac sa’yini Arafat’a çıkmadan önce yapabilirler. Bu takdirde, ziyaret tavafından sonra sa’y yapmaları gerekmez. Ancak bu kişiler, hac için ihrama girmeyip ihramsız bir şekilde yaptıkları nafile tavaflardan sonra sa’y yapamazlar. Yaptıkları takdirde de bu sa’y, haccın sa’yi yerine geçmeyeceğinden bu kişilerin ziyaret tavafından sonra yeniden sa’y yapmaları gerekir (Haddâd, el-Cevheretü’n-neyyira, 1/165; İlmihal I: İman ve İbadetler, 536).”


 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular