Satıcı, belirli bir müddet ücretsiz kullanmak şartıyla evini veya aracını satabilir mi?
Hanefî fakihler, satıcı tarafından belirli bir süre ücretsiz kullanmak şartıyla ev veya araç gibi malların satımını, konuya dair örf ve teamül bulunması hâlinde istihsanen caiz görmüşlerdir (Ka'sân'i, Bedâî, 5/169-171; Merğinânî, el-Hidâye, 3/48-49; Mecelle, Md. 188; Ali Haydar Efendi, Dürerü'l-Hükkâm, 1/159). Hanbelîler böyle bir satım akdine herhangi bir kayıt koymaksızın (İbn Kudâme, el-Muğnî, 4/73-74), Mâlikîler ise birkaç günle sınırlı olması şartıyla cevaz vermişlerdir (Sahnûn, el-Müdevvene, 3/267).
Buna göre satıcının belirli bir müddet ücretsiz kullanmak şartıyla evini veya aracını satması örf ve teamül bulunması hâlinde caizdir.
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular