/ Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlâkî Erdemler
Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlâkî Erdemler


Din İşleri Yüksek Kurulu’nun öncülüğünde hazırlanan “Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlâkî Erdemler” başlıklı eser, yılın 52 haftasına karşılık 52 erdemi işlemektedir. İslam Ahlakına Giriş metni niteliğindedir.

Küreselleşip görece küçülen dünyada, Müslümanların ahlâken yüksek bir standart sergilemeleri, uhrevî kazançların yanında, kendi aralarındaki huzur ve mutluluk düzeyini artıracağı gibi, İslam dininin en doğal tebliği ve en etkili davetini de gerçekleştirmiş olacaktır.

Müslüman en son ve en mükemmel din olan İslam dinine inanan ve bu inancının öngördüğü şekilde yaşamaya çalışan insandır. İslam dini, ilahi vahye dayalı olarak iman ve ona uygun amel etmeye dair bir değerler manzumesidir. Müslüman ise bu değerleri benimseyip içselleştirerek kendi şahsında erdeme dönüştürme, erdemli, faziletli, üstün vasıflı, ahlâkî karakter sahibi olma yolunda çabalayan insandır. Buradan anlaşıldığı üzere, İslam dininin ortaya koyduğu soyut değerler, Müslümanın şahsında somut ve gözlemlenebilir bir karaktere dönüşmektedir. İslam ve Müslüman arasında nasıl bir ilişki varsa, değerler ve erdemler arasında da öylesine yakın ve iç içe geçmiş bir ilişki vardır. İslâm, soyut ve teorik iman ve yaşam ilkeleri, Müslüman ise onu ete kemiğe büründüren somut ve pratik gerçeklik olduğu gibi; değerler, Allah’ın ve inananların beğenip Müslümana yakıştırdığı üstün duygu, düşünce ve davranış özellikleri, erdemler ise, bu özelliklerin Müslümanın şahsında gerçekleşmiş tezahürleridir.

Erdemler genç ya da yetişkin, kadın ya da erkek, zengin ya da fakir, her Müslümana yakışan ve her Müslümanın üzerinde ışıltısı, parıltısı ve zarafetiyle göz kamaştıran ahlak ve karakter mücevherleri gibidir. Hem bu dünya hem de öte dünya saadet ve şerefi için Müslümana, yüksek ve üstün bir ahlaklılık yakışır. Hiçbir dünyevi mal-mülke veya makam, onu böyle bir ahlaklılığa ve erdemli karaktere sahip olmaktan daha şerefli kılamaz. Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular