Namazda kıraati, Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir?
İmam Ebû Hanîfe’ye göre namazda, sûre veya âyetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar. İmameyn’e göre ise mekruh olsa da namaz bozulmaz (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/11). Şâfiîlere göre de bir kimse, namazda Fâtiha sûresini Mushaf’a bakarak okursa namazı geçerli olur (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/353). Bu konuda ihtiyatlı olan, kişinin namazda kıraati ezberinden yapmasıdır.
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular