Tavaf namazını kılmadan birkaç defa tavaf yapmak doğru olur mu?
Tavaf namazı Hanefîler'e göre vaciptir. Ancak bu namaz, tavafın vacibi olmadığı için kılınmaması tavafın sıhhatine mâni değildir. Peş peşe birden fazla tavaf yapan kimsenin her bir tavafın arkasından iki rek'at tavaf namazı kılması gerekir. Tavaf namazı kılmadan iki tavafı peş peşe yapmak Hanefîler'e göre mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/356). Şâfiîlere göre ise bunun bir sakıncası yoktur (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/54).
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular