Anason, haşhaş, kenevir vb. bitkileri yetiştirmenin veya ticaretini yapmanın dinî hükmü nedir?
Anason, haşhaş, kenevir vb. bitkilerin uyuşturucu imalat etmek amacıyla yetiştirilmesi ve satılması caiz değildir (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, V, 277; el-Büceyrimî, Tuhfetü’l-Habîb, I, 103; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, VI, 454; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî, VII, 5517-5519). Fakat bu tür bitkilerin ilaç imalatı vb. mubah alanlarda kullanılmak üzere yetiştirilip satılmalarında sakınca yoktur. Söz konusu bitkilerin yetiştirilmesinde devlet tarafından getirilen sınırlayıcı düzenlemelere de riayet etmek gerekir.
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular